TADAS

Garanti/Reklamation Leveransvillkor

Garantivillkor
Nedan finner du dokument med garanti & leveransvillkor.

Leveranshandlingar & Garantivillkor Sala Skåp AB
LFG 10 Allmänna Leveransbestämmelser
LCV 14 Försäljningvillkor
LCV 14 Reklamationsrutiner

Kontakt Skadeavdelningen
0224-39 27 43
skador@salaskap.se

Nedan finner du reklamationformulär som behöver fyllas i och skickas till oss för återkoppling innan påbörjad reparation av reklamationsärende.

Reklamationsformulär


  Sala Skåp AB

  Besöksadress       Postadress
  Hyttvägen 12       Box 193
  73338 Sala            73323 Sala

  Växel 0224 – 122 00
  E-post info@salaskap.se