Garanti/Reklamation Leveransvillkor

Garanti / Reklamation & Leveransvillkor


Garantivillkor
Nedan finner du dokument med garanti & leveransvillkor.

Leveranshandlingar & Garantivillkor Sala Skåp AB
LFG 10 Allmänna Leveransbestämmelser
LCV 14 Försäljningvillkor
LCV 14 Reklamationsrutiner

Kontakt Skadeavdelningen
Robin Eriksson
0224-39 27 48
skador@salaskap.se

Nedan finner du reklamationformulär som behöver fyllas i och skickas till oss för återkoppling innan påbörjad reparation av reklamationsärende.

Reklamationsformulär


Sala Skåp AB

Besöksadress       Postadress
Hyttvägen 12       Box 193
73338 Sala            73323 Sala

Växel 0224 – 122 00
E-post info@salaskap.se