Garanti/Reklamation Leveransvillkor

Garantivillkor
Nedan finner du dokument med garanti & leveransvillkor.

Leveranshandlingar & Garantivillkor Sala Skåp AB
LFG 10 Allmänna Leveransbestämmelser
LCV 14 Försäljningvillkor
LCV 14 Reklamationsrutiner

Kontakt Skadeavdelningen
0224-39 27 43
skador@salaskap.se

Nedan finner du reklamationformulär som behöver fyllas i och skickas till oss för återkoppling innan påbörjad reparation av reklamationsärende.

Reklamationsformulär